Καθαρή Ενέργεια

Καθαρή Ενέργεια Παντού

Παρέχουμε καθαρή και οικονομική ενέργεια σε καταναλωτές που μπορούν να επωφεληθούν, ανεξάρτητα από το που είναι εγκατεστημένοι.

Καθαρή Ενέργεια

Καθαρή Ενέργεια Παντού

Παρέχουμε καθαρή και οικονομική ενέργεια σε καταναλωτές που μπορούν να επωφεληθούν, ανεξάρτητα από το που είναι εγκατεστημένοι.

Καθαρή Ενέργεια

Καθαρή Ενέργεια Παντού

Παρέχουμε καθαρή και οικονομική ενέργεια σε καταναλωτές που μπορούν να επωφεληθούν, ανεξάρτητα από το που είναι εγκατεστημένοι.

Σχετικά με εμάς

Ηγούμαστε της ανάπτυξης της Οικονομίας των καθαρών καυσίμων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, μέσω σύγχρονων αλυσίδων εφοδιασμού.

Το πεδίο εφαρμογής μας περιλαμβάνει το LNG, το bio-LNG,  το Βιομεθάνιο και τα E-Fuels (βασιζόμενα στο πράσινο υδρογόνο)

Προμηθεύουμε και διανέμουμε καθαρή ενέργεια σε τελικούς χρήστες, εντός των χερσαίων (βιομηχανικών και εμπορικών, μικροδικτύων και μεταφορών) και υπεράκτιων (θαλάσσιων) τμημάτων.

Συνεργάτες

Molgas

Βασικός μέτοχος της Blue Grid και κορυφαίος προμηθευτής LNG στην Ευρώπη, με πρακτική εμπειρία άνω των 25 ετών και παρουσία σε 8 χώρες.

Καύσιμα

LNG

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, ένα αποδεδειγμένα ασφαλές, αξιόπιστο και βιώσιμο καύσιμο για διάφορους τελικούς χρήστες

bio-LNG

Ένα ανανεώσιμο καύσιμο που παράγεται από απόβλητα, ιδανικό για την εξάλειψη των εκπομπών και την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα.

E-fuels

Συνθετικά καύσιμα παραγόμενa από πράσινο υδρογόνο σε συνδυασμό με βιογενή άνθρακα ή άλλα στοιχεία (Μεθανόλη, e-LNG, Αμμωνία)

Επικοινωνήστε μαζί μας

bluegrid

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμμετοχές & Πιστοποιήσεις